Konkursi

SULUJ   /  KONKURS 2020

23. IX do 23. X 2019.

 

I   Konkurs za samostalne izložbe i autorske projekte –  Izlagačka sezona 2020. godine

II  Konkurs za rezidencijalni boravak  umetnika u srpskim ateljeima pri CITE Internationale des Arts Paris tokom 2020. godine

Dodatne informacije:

SULUJ  /  011 2685 780

Kustos Mirjana Bajić /  065 5555 428

Saradnik za CITE – Milica Stojšin /  061 2016528

 

Konkurs je otvoren od 23. IX do 23. X 2019.

Umetnički savet SULUJ-a  raspisuje konkurse za dva odvojena projekta čiji je nosilac pred (su)finansijerima – Republičkim ministarstvom kulture i informisanja i Gradskim sekretarijatom za kulturu Beograda.

Za konkurs II (CITE) isključivo mogu konkurisati članovi ULUS-a, ULUV-a, ULUKiM (odnosno konstitutivnih članica SULUJ-a). Izuzetno će se razmatrati molbe članova ULUPUDS-a, ukoliko se pojavi slobodno mesto.

Za konkurs I – Izlagačka sezona i članovi ULUPUDS-a sa projektima iz oblasti  vizuelne umetnosti. Napominjemo da se, kao samostalno izlaganje, računa izlaganje do tri umetnika. Kod autorskih – grupnih projekata, mogu da konkurišu i istoričari umetnosti, prednost će imati projekti regionalne saradnje i aktuelne problematike, te prve samostalne izložbe mladih  umetnika i doktorski projekti za poseban program SCENA MLADIH *nije nužno članstvo u profesionalnim udruženjima. Za grupne projekte autori mogu, ukoliko se projekat usvoji, da samostalno konkurišu za sredstva na konkursima Ministarstva kulture i informisanja i Gradskog sekretarijata za kulturu i navedu SULUJ kao korisnika sredstava i prostor u kome će se održati projekat.

 

I Selektovane izložbe

Samostalne ( do 12 ukupno), odnosno projekti kolektivnih tematskih – autorskih izložbi (do 2) će se održati tokom 2020. godine u prostoru Galerije SULUJ. Galerija zadržava pravo rasporeda termina, u dogovoru sa autorima, sa pauzom tokom dela jula / avgusta 2020. godine.

Galerija i uprava SULUJ-a će doneti, u zavisnosti od rezultata konkursa pri Ministarstvu kulture i informisanja, odnosno Gradskom sekretarijatu za kulturu, odluke o ličnom (su)finansiranju projekata koje će ući u uslove novog Ugovora o izlaganju u Galeriji SULUJ-a. Izlagači koji učestvuju na konkursu I – Izlagačka sezona 2020, a nisu članovi profesionalnih udruženja, participiraju sa 2000 dinara za obradu konkursnog materijala, a ukoliko se projekat usvoji i sa 200 evra u dinarskoj protivrednosti za pun termin (12 izložbenih dana) , odnosno 100 evra za kraći termin (6 izložbenih dana), a učesnici iz regiona i inostranstva u duplom iznosu, osim ukoliko nisu deo projekta koji se finansira iz gradskog ili republičkog budžeta.

 

II Rezidencijalni boravak umetnika /  CITE 2020

SULUJ, odnosno Republika Srbija, raspolaže sledećim terminima tokom 2020. godine:

I  – januar, februar i mart (jedan atelje sa mogućnošću boravaka 2 umetnika ili umetnika i pratioca), II – april, maj, jun ( jedan atelje sa mogućnošću boravka 2 umetnika), (u terminu april, maj i jun i ULUV raspolaže sa jednim ateljeom), III – jul, avgust, septembar – 2 ateljea sa mogućnošću boravka po 2 umetnika; IV – oktobar, novembar, decembar (jedan atelje sa mogućnošću boravka 2 umetnika). Ukupno SULUJ može da odobri 5 termina za učešće članova ULUS-a. Termini mogu da se rasporede u skladu sa dogovorom sa organizatorom. Molimo da, u samoj aplikaciji,  okvirno odredite mesece u kojima biste boravili u CITEu. Obaveštavamo da je CITE pooštrio uslove prijavljivanja, te da smo u obavezi da minimum tri meseca ranije prijavimo boravak kandidata, te da svako otkazivanje posle ovog roka i neposredno pred put može da donese i finansijske konsekvence prema SULUJu kao organizatoru. SULUJ neće prihvatiti taj rizik, jer je prijavljivanje individualno, te će u slučaju neblagovremenog otkaza, konsekvence snositi sam autor. U sastav Saveta za ovaj projekat će ući predstavnik Republike Francuske zadužen za kulturu u Beogradu.

Napominjemo da, u prethodne četiri godine, država nije odobrila sredstva za glavni projekat (boravak umetnika) ali da smo u okviru konkursa za mobilnost umetnika imali uspešne aplikacije za refundacije dela putnih troškova. Stoga bi autori koji konkurišu za ateljea u 2020. g. trebalo da projektuju sopstveno učešće ili donatora. Mesečna cena ateljea po osobi se kreće od oko 600 Eura za samostalno korišćenje ateljea, do mnogo povoljnije varijante od oko 700 Eura za dva rezidenta. Pre puta uplaćuje se depozit u iznosu od oko 500 Eura, koji se na kraju boravka u celosti vraća, ukoliko nema primedbi na stanje ateljea.

Popunjen formular i dodatnu dokumentaciju, uz dokaz o uplati 1500,00 dinara na račun SULUJ-a sa naznakom – za konkurs 2020. ( I i/li II, i imenom na uplatnici) , odnosno 2000 za one koji nisu članovi, predati kustosu svakog radnog dana od 15 – 17 časova u kancelariji SULUJ-a, ili ULUPUDS-a,  Terazije 26, II sprat, ili poslati poštom na navedenu adresu. Prijavni formular poslati i elektronskom poštom na sulujgalerija@yahoo.com . Izuzetno ćemo primati i putem priznanice u gotovini / navedene naknade za konkurse.

Autori koji konkurišu za konkurs I ili II, precrtavaju konkurs na kome ne žele da učestvuju, odnosno za oba naglašavju da učestvuju paralelno. Fotodokumentacija odnosno CD je obavezan u oba slučaja, samog aktuelnog projekta i novijeg rada, kao i katalozi najvažnijih izložbi tokom protekle četiri godine.

  1. t. računa SULUJ, Terazije 26, Beograd

325 95006000455 9826 (Vojvođanska banka ad),sa naznakom svrhe ZA KONKURS SULUJ 2020, sa punim imenom i prezimenom pošiljaoca.

Konkurs je otvoren od 23. IX do 23. X 2019.g.

 

 

U produžetku možete preuzeti tekst i formular konkursa:

SULUJ – Konkurs 2020

suluj-formular-2020