Konkursi

 

Galerija SULUJ

Terazije 26-II, 11 000  Beograd, Srbija

 

I    Izlagačka sezona Galerije SULUJ / 2019

II   Rezidencijalni boravak umetnika – Cite Internationale des Arts / 2019

 

Konkurs je otvoren od 24.9. do 16.11.2018.

Umetnički savet SULUJ-a  raspisuje konkurse za dva odvojena projekta čiji je jedinstveni  nosilac pred (su)finansijerima –  Ministarstvom kulture i informisanja i Gradskim sekretarijatom za kulturu Beograda.

Za konkurs II (CITE) isključivo mogu konkurisati članovi ULUS-a, ULUV-a, ULUKiM (odnosno konstitutivnih članica SULUJ-a), a za konkurs I (izlagačka sezona)  izuzetno i članovi ULUPUDS-a ( sa kvalitetnim projektima iz oblasti  vizuelne umetnosti). Napominjemo da se kao samostalno izlaganje računa izlaganje do tri umetnika. Kod autorskih – grupnih projekata važno je napomenuti da će prednost imati projekti regionalne saradnje i aktuelne problematike,  te prve samostalne izložbe mladih  umetnika i doktorski projekti. Za grupne projekte autori mogu, ukoliko se projekat usvoji, i samostalno (kombinovano) da konkurišu za sredstva kod Ministarstva kulture i informisanja odnosno Gradskog sekretarijata za kulturu i navedu SULUJ kao korisnika sredstava i prostor u kojem će se održati projekat.

 

I Selektovane izložbe , samostalne ( do 12 ukupno), odnosno projekti kolektivnih tematskih – autorskih izložbi (do 2) će se održati tokom 2019. godine u prostoru Galerije SULUJ / Terazije 26, Beograd. Galerija zadržava pravo rasporeda termina, u dogovoru sa odabranim autorima, sa pauzom tokom dela jula/avgusta 2019. godine.

 

Galerija i uprava SULUJ-a će doneti, u zavisnosti od rezultata konkursa pri Ministarstvu kulture i informisanja, odnosno Gradskom sekretarijatu za kulturu, odluke o ličnom (su)finansiranju projekata koje će ući u uslove novog Ugovora o izlaganju u Galeriji SULUJ-a. Izlagači koji učestvuju na konkursu I – Izlagačka sezona 2017, a nisu članovi profesionalnih udruženja, participiraju sa 2000 dinara za obradu konkursnog materijala, a ukoliko se projekat usvoji i sa 200 evra u dinarskoj protivrednosti za pun termin (12 izložbenih dana) , odnosno 100 evra za kraći termin (6 izložbenih dana), a učesnici iz regiona i inostranstva u duplom iznosu, osim ukoliko nisu deo projekta koji se finansira iz gradskog ili republičkog budžeta.

II Rezidencijalni boravak umetnika – Cite Internationale des Arts / 2019

 

SULUJ, odnosno Republika Srbija, raspolaže sledećim terminima i ateljeima tokom 2019. godine u CITE-u:

I  – januar, februar i mart (jedan atelje sa mogućnošću boravaka 2 umetnika ili umetnika i pratioca), II – april, maj, jun ( jedan atelje sa mogućnošću boravka 2 umetnika), (u terminu april, maj i jun i ULUV raspolaže sa jednim ateljeom), III – jul, avgust, septembar – 2 ateljea sa mogućnošću boravka po 2 umetnika; IV – oktobar, novembar, decembar (jedan atelje sa mogućnošću boravka 2 umetnika). Ukupno SULUJ može da odobri 5 termina za učešće članova ULUS-a. Termini mogu da se rasporede u skladu sa dogovorom sa organizatorom. Molimo da, u samoj aplikaciji,  okvirno odredite mesece u kojima bi ste boravili u CITEu.

Napominjemo da u prethodne četiri godine država nije odobrila sredstva za glavni projekat (boravak umetnika) ali da smo u okviru Konkursa za mobilnost umetnika imali uspešne aplikacije za refundacije dela putnih troškova. Stoga bi autori koji konkurišu za ateljea u 2019. g. trebalo da projektuju sopstveno učešće ili donatora. Mesečna cena ateljea po osobi se kreće od oko 700 eura za samostalno korišćenje ateljea, do (povoljnije) varijante od 670 eura za dva rezidenta.

 

Popunjen formular i dodatnu dokumentaciju, uz dokaz o uplati 1500,00 dinara na račun SULUJ-a sa naznakom – ZA KONKURS 2019. ( I i/li II, i imenom na uplatnici) , odnosno 2000 za one koji nisu članovi, predati kustosu svakog radnog dana od 12 – 15 časova u kancelariji SULUJ-a, ili ULUPUDS-a,  Terazije 26, II sprat, ili poslati poštom na navedenu adresu. Izuzetno ćemo primati i putem priznanice u gotovini / navedene naknade za konkurse.

Autori koji konkurišu za konkurs I ili II, precrtavaju konkurs na kojem ne žele da učestvuju, odnosno za oba naglašavju da učestvuju paralelno. Fotodokumentacija odnosno CD aktuelnog projekta je obavezan u oba slučaja, i katalozi najvažnijih izložbi.

  1. t. računa SULUJ, Terazije 26 Beograd

 355-1008625-71 (Vojvođanska banka ad)

sa naznakom ZA KONKURS 2019, sa punim imenom i prezimenom pošiljaoca.

Konkurs je otvoren od 24.9. do 16.11.2018. g.

 

Dodatne informacije/  od 12 do 17h:

SULUJ  /  011 2685/780

kustos Mirjana Bajić   065 5555 428

saradnik Milica Stojšin   061 2016 528

 

U produžetku možete preuzeti tekst i formular konkursa:

SULUJ RASPIS – 2019

SULUJ – FORMULAR 2019

 

 

Advertisements