Konkursi

Poštovane kolege,

Godišnji konkurs SULUJ-a za 2018.godinu produžen je do 15. decembra 2017. godine.

Od 1. do 15. decembra možete konkurisati i za novootvorenu SCENU MLADIH.

 

Pozivamo Vas da učestvujete na konkursu za projekte:

I – Galerija SULUJ / Izlagačka sezona 2018

II – Rezidencijalni boravak  umetnika – Cite Internationale des Arts  /  2018. U produžetku teksta možete pročitati i preuzeti detalje konkursa, kao i formular konkursa.

III – SCENA MLADIH 2018

 

 

SULUJ  /  KONKURS  2018 

SULUJ, KONKURS 2018 – 15. DECEMBAR

SULUJ, FORMULAR 2018

I   Konkurs za samostalne izložbe i autorske projekte – Galerija SULUJ / Izlagačka sezona 2018  

II  Konkurs – Rezidencijalni boravak  umetnika – Cite Internationale des Arts  /  2018

Umetnički savet SULUJ-a raspisuje konkurse za selekciju za dva odvojena projekta čiji je jedinstveni  nosilac pred (su)finansijerima – Republičkim ministarstvom za kulturu i informisanje i Gradskim sekretarijatom za kulturu Beograda.

Konkurs se proširuje i za novootvorenu SCENU MLADIH.

I  Galerija SULUJ  /  Izlagačka sezona 2018

Na konkurs se mogu prijaviti članovi ULUS-a, SULUV-a, ULUKiM (odnosno konstitutivnih članica SULUJ-a), i izuzetno ULUPUDS-a ( sa kvalitetnim projektima iz oblasti likovne – vizuelne umetnosti). Kao samostalno izlaganje računa se izlaganje do tri umetnika.

Biće selektovano do 12 samostalnih izložbi i do 2 projekta kolektivnih tematskih – autorskih izložbi, koje će se održati tokom 2018. godine u prostoru Galerije SULUJ. Kod autorskih – grupnih projekata prednost će imati projekti regionalne saradnje i aktuelne problematike, te prve samostalne izložbe mladih umetnika i doktorski projekti. Galerija zadržava pravo rasporeda termina, u dogovoru sa autorima, sa galerijskom pauzom – tokom jula. Galerija i Uprava SULUJ-a će doneti, u zavisnosti od rezultata konkursa za sufinansiranje projekata u kulturi pri Ministarstvu i Gradskom sekretarijatu za kulturu, odluke o ličnom sufinansiranju projekata koje će ući u uslove novog Ugovora o izlaganju u Galeriji SULUJ.

Za sufinansiranje projekata autori mogu i samostalno (kombinovano) da konkurišu kod Ministarstva kulture i informisanja, odnosno Gradskog sekretarijata za kulturu, i navedu SULUJ kao korisnika sredstava i prostor u kom će se održati projekat.

II Rezidencijalni boravak  umetnika – Cite Internationale des Arts  /  2018

SULUJ  raspolaže sa sledećim terminima / ateljeima tokom 2018. godine u CITE-u:

 I – januar, februar i mart (jedan atelje sa mogućnošću boravaka 2 umetnika), II –  april, maj, jun- jedan atelje sa mogućnošću boravka 2 umetnika ( u terminu april, maj, jun SULUV raspolaže jednim ateljeom), III – jul, avgust, septembar ( dva ateljea sa mogućnošću boravka po 2 umetnika ), IV – oktobar, novembar, decembar (jedan atelje sa mogućnošću boravka 2 umetnika).

Napominjemo da je do 2015.g. Ministarstvo kulture odobravalo sredstva u iznosu od 200 do 450 evra po ateljeu, da bi, u prethodne tri godine naši rezidenti dobijali samo sredstva za putne karte ( po Pozivu – MOBILNOST, Ministarstva kulture i informisanja, za sufinansiranje mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi), tako da bi autori koji konkurišu za rezidencijalni boravak u 2018 g. trebalo da projektuju sopstveno učešće u finansiranju ili donatora. Mesečna cena ateljea se kreće od oko 590 evra ( za samostalno korišćenje) do 670 evra (za boravak dva rezidenta). Prednost će imati konkretni projekti i izložbena aktivnost u Parizu koji doprinose ugledu naše umetnosti u inostrantsvu.

 

III – SCENA MLADIH / 2018

Konkurs za SCENU MLADIH namenjen je realizaciji prve samostalne / za umetnike ili prve autorske izložbe / za istoričare umetnosti.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti završnih godina (diplomci i doktorandi ) umetničkih i filozofskih fakulteta sa teritorije  Republike Srbije.

Po ovom konkursu biće selektovane tri izložbe.

U OPISU PROJEKTA u okviru FORMULARA konkursa navesti da se prijava odnosi na ovaj konkurs.

 

****

  1. Autori u FORMULARU naglašavaju zaokruživanjem konkurs na kojem učestvuju, a precrtavaju konkurs na kojem ne učestvuju ( može se učestvovati pojedinačno ili na oba konkursa paralelno).
  2. CD je obavezan – samog aktuelnog projekta sa kojim se konkuriše i novijeg rada, kao i 2 kataloga najvažnijih izložbi, posebno samostalnih.
  3. Dokumentaciju i potvrdu o uplati 1500, 00 dinara poslati na adresu SULUJ-a, sa naznakom ZA KONKURS 2018 ( I i/ili II ) ili predati kustosu svakog radnog dana od 14 – 16 časova u kancelariji SULUJ-a ili ULUPUDS-a, zaključno sa 23. novembrom g.

          Adresa: SULUJ, Terazije 26, II sprat, 11 000 Beograd 

 

 br. t. računa

 SULUJ, Terazije 26 / II sprat, Beograd

 355-1008625-71 (Vojvođanska banka ad)    

 Sa naznakom – ZA KONKURS 2018

 

Dodatne informacije: 011 2685/780    /    sulujglerija@yahoo.com

Mirjana Bajić, kustos  – 065 5555/428

Milica Stojšin, asistent kustosa –  061 201 65 28

 

Advertisements